Monthly Archives: December 2016

elektronik sigara

Elektronik Sigara Etkisini
Atomizerlerin 2-3 damla likit ile beslenip, buy kuru kullan?lmamas?na dikkat edilmelidir. Kartu?lara doldurulan likitin kapasite s?n?rlar?n? a?mamas? gerekir. Piller tamamen bo?almad?kça ?arj edilmemelidir. Pil ve atomizer birle?im noktalar?nda toz, kir veya likit var ise silinip, temiz tutulmal?d?r. elektronik sigara Arka arkaya çok sert ve seri ?ekilde nefes çekimi yap?l?rsa atomizer ?s?naca??ndan, olas? ?s?nma sonras? atomizer dinlendirilmelidir. joyetech ta??ma s?ras?nda, joyetech ta??ma çantas? yok ise ta??nan yerde joyetech dü?mesinin bas?l? kalmayacak ?ekilde yerle?tirilmesine dikkat edilmelidir. Red Kiwi kullanmak için haz?r. Red Kiwidan içinize nefes çekti?inizde elektronik devre otomatik olarak çal??maya ba?lar ve buhar olu?ur. ?arj cihaz? mevcuttur ve 3 ile 4 saat aras?nda ?arj edebilirisiniz. Sitemiz üzerindeki güvenli sipari? sayfas?ndan Kap?da Nakit veya Kap?da Kredi Kart?yla Tek Çekim Ödeme ?eklini seçerek sipari? verdi?iniz takdirde kap?da ödeme yaparak ürünümüze sahip olabilirsiniz. Taksitli sat?n almak istyiorsan?z sitemiz üzerinden pe?in fiyat?na 6 taksitle sat?n alabilirsiniz. Kredi kart?n?zla sitemiz üzerinden online ödeme yaparak tek çekim veya vade farks?z 6 taksite kadar vadeli olarak ödeme yapabilirsiniz…
Bilgileriniz % 100 güvenli bir ?ekilde iletilmektedir…