Kırmızı Zayıflama Biber Hapı

Biber Hap?
Biber Hap? Zay?flama
Zayiflamaya yard?mc? olarak kullanilabilecek dogal bir kapsüldür. Biber hap? ilaç degildir! Ba?ta Meksika K?rm?z? Biberi Ekstresi olmak üzere toplamda 9 bitki ekstresi içeren dogal bir besin takviyesidir. Hareketsizlik ve a??r? g?da tüketimi sonucunda vücutta olu?an ya? stoklanmasinin yakilmas?na yard?mc? olan bitkisel bir g?da takviyesidir.
Zay?flamak insanlar için ciddi bir sa?l?k problemi haline geldi.Özellikle haber kanallar?nda a??r? kilolu insanlar?n kalori nedeniylehayat?n? kaybetmesi zay?flamaya olan ilgiyi artt?rd?. Diyet yaparak insanlar uzun y?llard?r oldukça nadir pozitif sonuçlar alabilmektedir. Avrupa ve Amerikada insanlar?n daha h?zl? zahmetsizce kilo verebilmesi için do?al zay?flama kapsülleri üretiliyor. Bu zay?flama kapsülleri aras?nda en çok ilgi gören ise Biber Hap? !

Biber HAPI NED?R?
Zay?flamaya yönelik kullan?labilecek do?al kapsüllerdir. Biber hap? bir ilaç de?ildir! Ba?ta Meksika K?rm?z? Biberi Ekstresi olmak üzere toplamda 9 bitki ekstresi içeren do?al bir besin takviyesidir. ??tah kesici ve tok tutan, order hareketsizlik ve a??r? g?da tüketimi sonucu vücutta olu?an ya? stoklanmas?n?n yak?lmas?n? sa?layan oldukça güvenli bir üründür. ?çeri?inde kesinlikle kimyasal herhangi bir bile?im bulunmamaktad?r.

Ayr?ca K?rm?z? Biber ;
Vücutta a??r? ya? ve kolestrol birikmesini önler, nurse sindirimi kolayla?t?r?r.
K?rm?z? Biber Hap? terlemeyi artt?r?r, gut hastal???na iyi gelir.
K?rm?z? biber mide suyu ve tükrük olu?umunu artt?r?r.
Romatizma, mafsal ve di? a?r?lar?n? azalt?r.
Kramplar? giderir, koleray? önler.
Kanser tedavisinde kullan?l?r.
Terlemeyi artt?r?r, gut hastal???na iyi gelir.
Öksürük ve bo?az a?r?lar?na iyi gelir.
Sinir hastalar? için do?al yat??t?r?c?d?r.
Antibakteriyel etkisi ile hastal?klar? önler.
K?rm?z? biber portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içeriyor.
K?rm?z? biberde bulunan “fenolin” adl? antioksidan madde felç riskini azalt?r ve kalbe iyi gelir.
K?rm?z? biberin renk maddesi “likopen” ise ba??rsak, rahim ve prostat kanserinden korur.
K?rm?z? biberdeki “ß-karoten”, A vitamininin ön maddesi olup ba????kl?k sistemini güçlendirir.
K?rm?z? biberdeki, “capsaisin” ise prostat tümörlerini yok ede

Biber Hap? ?çeri?inde Neler Bulunur?
Bütün dünyay? mucizevi etkisiyle zay?flatan Biber Hap?’n?n içeri?inde ba?l?ca;
-Meksika k?rm?z? biberi (196 mg)
-Meyan kökü
-Ye?il çay
-Zencefil
-Bu?day çimi
-Vitamin C (16 mg) bulunmaktad?r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>